CENNIK TŁUMACZEŃ PISEMNYCH

Każde tłumaczenie jest traktowane przez nasze biuro indywidualnie, ustalamy z klientem warunki realizacji tłumaczenia. Dzięki temu klient otrzymuje ofertę, która jest dostosowana dokładnie do jego potrzeb i nie jest narażony na dodatkowe koszty. Nasz cennik bowiem nie zawiera żadnych ukrytych opłat. Klient płaci tylko za tłumaczenie. Jedyna dodatkowa opłata wiąże się z trybem ekspresowym tłumaczenia.

Tłumaczenie z języka polskiego na język obcy
Tłumaczenie z języka obcego na język polski
Tekst
standardowy

(1 strona
1800 znaków ze spacją)
Tłumaczenie
przysięgłe

(1 strona
1125 znaków ze spacją)
Tekst
standardowy

(1 strona
1800 znaków ze spacją)
Tłumaczenie
przysięgłe
(1 strona
1125 znaków ze spacją)
42 zł
45 zł
40 zł
42 zł


TRYBY TŁUMACZEŃ

- normalny - do 5 stron obliczeniowych dziennie,
- pilny - od 5 do 7 stron dziennie (+ 50%)
- ekspresowy - 8-10 stron dziennie (+70%)

Tłumaczenia pilne - tłumaczenia, które mają być wykonane w trybie pilnym tzn. przyspieszonym czasie. Klient ponosi wyższe koszty tłumaczenia uzyskując w zamian skrócenie terminu. Tłumacz, który ma wykonać takie tłumaczenie musi odłożyć wszelkie inne prace, czasem także odłożyć na później pracę, którą wcześniej już rozpoczął.

Cena za 1 stronę obliczeniową zawiera:

- przybliżoną wycenę,
- tłumaczenie tekstu,
- konsultację ze specjalistą,
- formatowanie i skład tekstu,
- korektę stylistyczną,
- wydruk w jednym egzemplarzu,
- możliwość nagrania na dowolny nośnik tekstu (dyskietka, CD),
- wysyłkę pocztą elektroniczną, faksem, listem poleconym lub odbiór w biurze,
- inne usługi - na życzenie Klienta.

Dostarczenie tekstu do wyceny i tłumaczenia:

Tłumaczenia przysięgłe:
- dostarczenie oryginalnego dokumentu do siedziby biura,
- zeskanowanie dokumentu i zapisanie go w formacie jpg lub pdf, prosimy o zwrócenie uwagi czy wszystkie pieczątki i teksty pisane ręcznie
  są czytelne.

Pozostałe tłumaczenia:

- zapisanie pliku z tekstem w formacie.doc, rtf lub txt.
- w przypadku zeskanowanego dokumentu, gdy nie macie Państwo możliwości rozpoznania tekstu (OCR) w formacie jpg lub pdf.

Cena każdego tłumaczenia powyżej 20 stron może być indywidualnie negocjowana przez Klienta!

Tłumaczenia oddane przez tłumaczy do Biura są ponownie weryfikowane pod kątem ich poprawności terminologicznej, kompletności, zgodności danych liczbowych i personalnych zawartych w tłumaczeniu (nazwiska, imiona, adresy wymienione w tłumaczeniu, daty, wartości liczbowe).