Jednostki rozliczeniowe pracy tłumacza

1. Tłumaczenia pisemne - rozliczane są na podstawie wielkości dokumentu.

Strona rozliczeniowa - jednostka służąca rozliczeniom za tłumaczenia pisemne, obliczana na podstawie przetłumaczonego dokumentu. Najczęściej liczy 1800 znaków ze spacjami i wszystkimi znakami typograficznymi, 1800 znaków na stronie to 40 linii po 45 znaków.W wypadku tłumaczeń przysięgłych stosuje się stronę rozliczeniową liczącą 1125 znaków ze spacjami (25 wierszy po 45 znaków).

Znak to wszystkie widoczne znaki drukarskie (litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia itp.) oraz uzasadnione budową zdań przerwy między nimi. Ocena ilości znaków tłumaczenia, a tym samym ilości stron umownych do rozliczenia z Klientem przed dokonaniem tłumaczenia jest bardzo trudna i może być dokonana na prośbę Klienta tylko z bardzo dużym przybliżeniem. Dlatego przedmiotem Umowy na tłumaczenie tekstu zawieranej z Klientem jest zawsze cena za jedną stronę umowną. Ostateczna ilość znaków i stron tłumaczenia jest znana dopiero w chwili jego ostatecznego zakończenia i ta ilość jest rozliczana z Klientem. Obecnie jest to bardzo łatwe, gdyż najpopularniejszy edytor tekstów Word w każdej wersji umożliwia bezpośredni odczyt ilości znaków ze spacją każdego pliku tekstowego (pola tekstowe dolicza się osobno).

Arkusz wydawniczy - jest to jednostka miary stosowana przy tłumaczeniu książek, stanowiąca podstawę obliczania honorarium autorskiego. Obejmuje poza tekstem autora wszelkie uzupełnienia redakcyjne. Odpowiada około dwudziestu dwóm standardowym stronom obliczeniowym liczącym 1800 znaków (w przybliżeniu 40 tysięcy znaków drukarskich, 700 linijek tekstu wierszem lub 3000 cm2 ilustracji).

2. Tłumaczenia ustne - rozliczane są według stawki godzinowej

Godzina - jednostka rozliczeniowa w wypadku tłumaczeń ustnych.
Warunki pracy i wynagrodzenia w przypadku tłumaczeń ustnych są specjalnie określone, oznacza to, że czas pracy tłumacza liczony jest od godziny, na którą został zamówiony. Wszystkie przerwy dla uczestników spotkania czy konferencji dotyczą również tłumacza i są wliczane w jego czas pracy.